Skip to main content

Op 23 januari jongstleden is een wetsvoorstel over een wijziging van de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) door de Tweede Kamer aangenomen. Het doel van het wetsvoorstel is om een jaarlijks gesprek tussen de bestuurder en de OR over de ontwikkelingen van de beloningsverhoudingen, inclusief die van het bestuur, verplicht te stellen. De verplichting zal gaan gelden voor OR-plichtige ondernemingen waarin doorgaans meer dan 100 personen werken.

Achtergrond van het wetsvoorstel is onder meer de in de afgelopen jaren als onevenredig ervaren stijgingen van topbeloningen. De maatschappelijke discussie is aanleiding geweest voor de regering om de bevoegdheden van de OR uit te breiden en scherper vast te leggen. Op dit moment moet de ondernemer op grond van artikel 31d WOR informatie verstrekken over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van de werknemers en de beloningen van het bestuur. De verplichting om deze informatie ook daadwerkelijk te bespreken tijdens een overleg met de OR, ontbreekt. Dit zal in de toekomst als het wetsvoorstel wordt aangenomen dus veranderen.

De behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer zal op korte termijn worden voorbereid. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer weten over het wetsvoorstel? Lees dan hier verder.