Skip to main content

Het Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan naar aanleiding van de prejudiciële vragen van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (hierna: ‘PAS‘). De prejudiciële vragen hebben betrekking op de houdbaarheid van het PAS in algemene zin en op de uitzondering op de vergunningplicht voor de activiteiten beweiden en bemesten. Het Hof van Justitie is kritisch: er moet aan strikte voorwaarden worden voldaan. Naar verwachting dient het PAS in de huidige vorm aangepast of nader onderbouwd te worden.

Lees meer over dit onderwerp in deze blog >>>>

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen, neem dan contact op met Xander Wynands. U kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de andere advocaten van ons team Bestuursrecht.