Skip to main content

Opleiding Circus and Performing Act is geen boete verschuldigd na val van studente tijdens een silkrope (banddoek) act.

Letsel

De studente – tevens luchtacrobate – volgt de bacheloropleiding Circus and Performing Art. Op 22 november 2017 voerde de studente als examenopdracht een silkrope (banddoek) act uit. Hierbij raakte de aerial silk in onbalans, waardoor zij ging slingeren en naar beneden viel. Zij kwam deels naast de valmat neer, waarbij zij letsel heeft opgelopen. De staatssecretaris van SZW heeft de hogeschool een boete opgelegd van € 27.000 voor overtreding van de arboregels. De maatregelen om valgevaar zo veel mogelijk te voorkomen werden dor de staatssecretaris niet voldoende bevonden.

Uitspraak

Net als de rechtbank Oost-Brabant komt ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State tot het oordeel dat de hogeschool met alle maatregelen die zij heeft genomen voldoende heeft gedaan om het valgevaar zoveel mogelijk te voorkomen. Het beoordelingskader is niet juist toegepast. De enkele stelling dat de valmat te klein was is onvoldoende. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat juist de branche een grote rol heeft bij het bepalen wat de beste praktijk is omdat deze daarvoor over de meeste kennis beschikt. De staatssecretaris heeft echter geen enkel onderzoek gedaan naar wat qua valbescherming gebruikelijk is in de branche bij een silkrope act als de onderhavige en de redenen daarvoor. De boete gaat dan ook van tafel.

De hele uitspraak leest u hier: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2021:2226.

 

 

Oktober 2021