Skip to main content

Op 19 december 2016 heeft de onafhankelijk derivatencommissie het uniform herstelkader rentederivaten definitief vastgesteld. Op basis van dit uniform herstelkader gaan de betrokken banken – ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank – alle dossiers die binnen de scope van het uniform herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Ook als klanten reeds een compensatie aangeboden hebben gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst.

De definitieve versie van het uniform herstelkader is een uitwerking van het reeds op 5 juli 2016 door de onafhankelijk derivatencommissie gepubliceerde uniform herstelkader rentederivaten voor het MKB. In een eerdere bijdrage hebben wij de toelatingseisen en de wijze van herbeoordeling van het uniform herstelkader reeds besproken. Deze publicatie kunt u hier teruglezen.

Banken betrekken rentederivaten van MKB’ers die (gedurende enige periode) tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 ‘liepen’ actief (dat wil zeggen zonder initiatief van de MKB’er) in de beoordeling onder het herstelkader.

Een rentederivaat waarvan de transactiedatum na 1 januari 2005 is gelegen met een initiële einddatum gelegen na 1 april 2011, welk rentederivaat vóór 1 april 2011 tussentijds is geëindigd, wordt in de beoordeling onder het herstelkader betrokken indien de MKB’er zich op eigen initiatief aanmeldt voor een beoordeling aan de hand van het herstelkader. Let op: dit aanmelden dient vóór 1 oktober 2017 plaats te vinden!

Heeft u vragen over het uniform herstelkader, over het aanmelden van uw rentederivaat of de door de bank voorgestelde compensatie c.q. voorschot, neem dan contact op met Marc Leclair.

Juli 2017