Skip to main content

Op 19 december 2016 heeft de onafhankelijk derivatencommissie het Uniform Herstelkader Rentederivaten definitief vastgesteld. Op basis van dit Uniform Herstelkader hebben de betrokken banken – ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank – zich ertoe verplicht alle dossiers die binnen de scope van het Uniform Herstelkader vallen, te toetsen aan het herstelkader. Ook als klanten reeds een compensatie aangeboden hebben gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst.

De uitvoering door de banken heeft diverse keren vertraging opgelopen. Sommige banken zijn inmiddels gestart met het versturen van compensatievoorstellen (of voorschotten daarop) aan hun klanten. Het is van belang de compensatievoorstellen nauwkeurig te controleren; de compensatie is immers in veel gevallen niet beperkt tot de hoogte van de coulancevergoeding van maximaal EUR 100.000,-.

Heeft u vragen over de door de betrokken bank voorgestelde compensatie (of voorschotten daarop), neem dan contact op met Marc Leclair.

September 2017