Skip to main content

Op 19 december 2016 heeft de onafhankelijk derivatencommissie het uniform herstelkader rentederivaten definitief vastgesteld. Op basis van dit uniform herstelkader gaan de betrokken banken – ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot, Rabobank en Deutsche Bank – alle dossiers die binnen de scope van het uniform herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Ook als klanten reeds een compensatie aangeboden hebben gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst.

De definitieve versie van het uniform herstelkader is een uitwerking van het reeds op 5 juli 2016 door de onafhankelijk derivatencommissie gepubliceerde uniform herstelkader rentederivaten voor het MKB. In een eerdere bijdrage hebben wij de toelatingseisen en de wijze van herbeoordeling van het uniform herstelkader reeds besproken. Deze publicatie kunt u hier teruglezen.

De betrokken banken zullen hun klanten in december 2016 en januari 2017 infomeren over het proces en de tijdslijnen. Vóór medio 2017 zal vervolgens een aanbiedingsbrief volgen. De verwachting is dat de eerste compensatievoorstellen begin 2017 zullen plaatsvinden.

Heeft u vragen over de toelatingsvereisten voor het uniform herstelkader, over de te doorlopen stappen van het uniform herstelkader, de herbeoordeling die uw bank eerder heeft uitgevoerd of de regeling die u eerder met uw bank sloot ter compensatie van uw renteswap, neem dan contact op. 

19 december 2016