Skip to main content

Veel aandacht is er geweest in het afgelopen jaar over het (verplicht) cameratoezicht bij slachthuizen. Eerder verscheen al een artikel op onze website over dit onderwerp.

Toezicht NVWA
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt toezicht op de situatie in slachthuizen en het welzijn van de dieren. Grote slachthuizen staan onder permanent toezicht, waarbij een ambtenaar van de NVWA aanwezig is wanneer er wordt geproduceerd.

Pilot cameratoezicht
Als aanvulling op het reguliere toezicht van de NVWA is gestart met een pilot bij drie slachthuizen, waarbij gebruik is gemaakt van het ‘Closed Circuit TV’ (CCTV). De camerabeelden van het CCTV kunnen door de NVWA worden gebruikt ter aanvulling van het reguliere toezicht. De pilot is eind vorig jaar uitgebreid van drie slachthuizen naar alle grote slachthuizen met permanent toezicht. Vanaf december 2018 zijn al deze ruim 40 slachthuizen door de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bezocht, waarbij de camerasystemen zijn geoptimaliseerd.

Voortgang pilot
In een brief aan de Tweede Kamer van 29 juli 2019 heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een update gegeven over de voortgang van de pilot met het cameratoezicht. De insteek van de Minister die uit de brief is af te leiden, is het voornemen te komen tot afspraken met het bedrijfsleven door het CCTV systeem te benutten bij het toezicht door de NVWA. Daarbij geldt als uitgangspunt dat cameratoezicht onderdeel zou moeten zijn van het bedrijfseigen kwaliteitsprogramma van de slachthuizen. De Brancheorganisaties COV en NEPLUVI hebben toegezegd dat de bedrijven die op dit moment geen cameratoezicht hebben, dit nog in 2019 zullen gaan installeren. Cameratoezicht wordt daarmee geïncorporeerd in de bedrijfssystematiek van de slachthuizen. Hiermee lijkt verplicht cameratoezicht niet langer nodig.

De grote slachthuizen met permanent toezicht zijn door de NVWA bezocht. Nu volgen ook de middelgrote en kleinere slachthuizen. De NVWA gaat de komende maanden ook deze 60 bedrijven bezoeken om tot dezelfde afspraken te komen als voor de grotere slachthuizen.

Meer informatie
Wij volgen de ontwikkelingen met betrekking tot het toezicht bij slachthuizen in elk geval op de voet. Wilt u hierover meer weten? Of heeft u in meer algemene zin vragen over toezicht in uw bedrijf? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van het team Food & Agri.

Augustus 2019