Skip to main content

Pop-up stores om leegstand te voorkomen zijn intussen een bekend beeld in de binnenstad. Denk maar aan het V&D gebouw in Maastricht, waar dit voorjaar een heuse pop-up mall werd ingericht met shops van Euregionale ondernemers en creatievelingen. Initiatiefnemer was het Belgische Temporary Lane, dat het effect van zo’n tijdelijke shops op haar website omschrijft als ‘een stedelijke defibrillator’. Doel was ook een plek te bieden aan Belgische starters die zich over de grens willen profileren.

De Nederlandse wet biedt huurder en verhuurder van bedrijfsruimte al langer de mogelijkheid een kortlopende huurovereenkomst te sluiten. Dit is per 1 september 2016 ook het geval in België. Vandaag treedt het Decreet van 17 juni 2016 (huur van korte duur voor handel en ambacht) in werking, met als doel flexibiliteit en minder formaliteiten ten opzichte van de bestaande Handelshuurwet.

De hoofdlijnen van het decreet: maximale huurtermijnen van 1 jaar, een opzeggingsmogelijkheid voor de huurder met inachtneming van een termijn van 1 maand, beëindiging in onderling overleg, mogelijkheid tot verlenging (let op! De totale duur mag maximaal 1 jaar bedragen) en belastingen die geacht worden inbegrepen te zijn in de huurprijs.

Wilt u uw naamsbekendheid vergroten over de grens maar risico’s en grote investeringen vermijden? Verkennen of de Belgische markt wel klaar voor u is? Dan zien we uw product binnenkort opduiken in een Belgische pop-up store. Neem van te voren even contact op met onze Belgian Desk. We helpen u graag verder