Skip to main content

Rechtbank Gelderland 5 november 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:5924

Van de rechter mag een 12-jarige jongen zich zonder toestemming van zijn vader laten vaccineren tegen corona.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 5 november 2021. De 12-jarige jongen verzocht de kinderrechter hem vervangende toestemming te verlenen om zich tegen Covid-19 te vaccineren. In 2018 werd de vader belast met het eenhoofdig gezag over de jongen, de vader weigert toestemming voor de vaccinatie te geven. Inmiddels is het ouderlijk gezag van de vader over de jongen beëindigd en is de GI benoemd tot voogd over hem.

In gesprek

Uit de gesprekken met de jongen komt naar voren dat hij zich goed heeft ingelezen, dat hij met de gezinshuisouders en de gezinsvoogd over vaccinatie heeft gesproken en dat hij goed over het al dan niet laten vaccineren heeft nagedacht. De kinderrechter is van mening dat de jongen weloverwogen bij zijn wens tot vaccinatie blijft, hij wil namelijk niet ziek worden en graag meedoen aan buitenhuis activiteiten. Daarnaast wil hij zijn directe omgeving beschermen tegen Covid-19.

Toestemming ouders of voogd

Uit de wet volgt dat kinderen boven 16 jaar zelf mogen beslissen of zij een vaccinatie willen of niet. Bij kinderen tussen de 12 en 16 jaar is de toestemming van de ouders of voogd vereist, maar als het kind en de ouders van mening verschillen kan het kind worden gevaccineerd als hij/zij dat weloverwogen wenst. De gezondheidsraad adviseerde dat het ‘zinvol en verantwoord’ is om ook kinderen tussen de 12 en 18 jaar te vaccineren. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) ging mee in dit advies, waardoor het vanaf 2 juli 2021 voor deze leeftijdsgroep mogelijk is zich te laten vaccineren.

Conclusie kinderrechter

In dit geval komt de kinderrechter tot de conclusie dat de jongen zich op grond van art. 7:450 lid 2 BW ook zonder toestemming van de vader kan laten vaccineren tegen corona. Hierbij speelt een belangrijke rol dat het voor de kinderrechter niet duidelijk is waarom de vader de vaccinatie weigert, tevens acht de kinderrechter de jongen voldoende in staat tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.

 

Meer informatie

Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Christiane Verfuurden of met één van de andere advocaten van Team Familierecht.

 

November 2021