Skip to main content

Tijdens de vakantieperiode rijst regelmatig de vraag hoe om te gaan met vakantiedagen in geval van ziekte, denk bijvoorbeeld aan een collectieve bedrijfssluiting. Moet een zieke werknemer dan ook verplicht vakantiedagen opnemen?

Een paar jaar geleden is de wet aangepast en sindsdien bouwen werknemers over de hele ziekteperiode vakantiedagen op, in plaats van over de laatste zes maanden van de ziekteperiode. Daartegenover staat dat de wettelijke vakantiedagen opgenomen moeten worden in het jaar dat deze opgebouwd zijn. De wettelijke vakantiedagen vervallen zes maanden na het jaar waarin deze zijn opgebouwd (nb: de bovenwettelijke vakantiedagen verjaren in beginsel na 5 jaar). Het opnemen van vakantiedagen is een verantwoordelijkheid van de werknemer. Maar wat als een zieke werknemer weigert vakantiedagen op te nemen.

Ziekte hoeft niet in de weg te staan aan het opnemen van vakantiedagen. Sterker, de wetgever heeft bij de wetswijziging destijds duidelijk voor ogen gehad dat werknemers tijdens ziekte ook vakantiedagen opnemen. Immers voor (gedeeltelijk) zieke werknemers is het opnemen van vakantie evenzeer van belang, omdat de recuperatiefunctie van vakantie ook voor zieke werknemers – die in beginsel gehouden zijn tot re-integratie – betekenis heeft. De verplichting van de werkgever om de werknemer in de gelegenheid te stellen om zijn minimum vakantierechten op te nemen, geldt dan ook voor alle werknemers, ook voor zieke werknemers.

In de rechtspraak is meermaals uitgemaakt dat wanneer een werknemer in alle redelijkheid in staat is om vakantiedagen op te nemen, een werkgever de werknemer kan verplichten vakantiedagen op te nemen. Van het redelijkerwijze kunnen opnemen van vakantiedagen zal vooral sprake zijn in geval een werknemer aan het re-integreren is. Bij volledige arbeidsongeschiktheid zou eventueel een bedrijfsarts gevraagd kunnen worden of een werknemer in alle redelijkheid in staat is om vakantiedagen op te nemen.

Is een zieke werknemer aan het re-integreren en verricht hij bijvoorbeeld gedurende een paar uur per dag werkzaamheden, dan mogen de vakantiedagen voor de gehele arbeidsduur in mindering worden gebracht, en niet alleen voor de uren dat er daadwerkelijk arbeid wordt verricht.

Een werkgever doet er goed aan om een ziekteverzuimreglement op stellen, waarin onder andere het opnemen van vakantiedagen tijdens ziekte wordt geregeld.

Neem voor meer informatie contact op met ons team arbeidsrecht.