Skip to main content

De Autoriteit Woningcorporaties anticipeerde sinds 1 januari 2017 op de wijzigingen uit de Veegwet Wonen. Dit ondanks het feit dat de definitieve tekst nog niet gepubliceerd was. Inmiddels is dit anders. De definitieve Veegwet is gepubliceerd nadat de Eerste Kamer deze heeft aangenomen. De Veegwet is daarmee tot wet verheven. De inwerkingtreding wordt op een later moment bij koninklijk besluit vastgesteld. Het vermoeden is dat dit op 1 juli 2017 zal zijn.

Februari 2017