Skip to main content

Op 20 december 2019 is door de NVWA het Toezichtbeeld voedergewassen en diervoeder (plantaardig) gepubliceerd. In het toezichtbeeld zijn de handhavingsresultaten van de NVWA over de jaren 2015, 2016 en 2017 opgenomen. De NVWA concludeert dat de naleving door de diervoedersector op het voeren van gezondheidsclaims onvoldoende is.

Handhaving NVWA
Uit het toezichtbeeld is naar voren gekomen dat 62% van de beoordeelde claims op diervoeder in de achterliggende jaren niet voldeed. Wel komt de NVWA tot de conclusie dat diervoeder in het algemeen veilig is, omdat het stelsel van wetgeving, toezicht en private kwaliteitsborging werkt. Dit blijkt uit de integrale ketenanalyse diervoeder die door de NVWA op 20 december 2019 is gepubliceerd.

NVWA Jaarplan 2020
Ook is op 23 december 2019 het NVWA Jaarplan gepubliceerd. Een van de belangrijkste pijlers het komende jaar is het bevorderen van de voedselveiligheid. Een onderdeel van de voedselveiligheid is het vergroten van het vertrouwen van consumenten in de veiligheid van levensmiddelen. Een pijler voor 2020 is het doen van onderzoek naar bestrijding van fraude en misleiding in de keten van grondstoffen. Hieronder valt ook het toezicht op het gebruik van claims op voedingsmiddelen.

Meer informatie
Bent u op zoek naar meer informatie over de handhaving van de NVWA of vraagt u zich af of uw onderneming in 2020 compliant is? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van onze advocaten van het team Food & Agri.

December 2019