Skip to main content

Financieel

Met welke kosten moet ik rekening houden?

Wij werken op basis van uurtarieven, afgestemd op de ervaring van advocaten die de werkzaamheden verrichten. Er kan op voorschotbasis worden gedeclareerd.

Onder omstandigheden kunnen ook andere financiële afspraken worden gemaakt. Voor onze actuele tarieven en nadere informatie kunt u contact met ons opnemen. De financiële afspraken die wij met u maken worden in onze opdrachtbevestiging vastgelegd.

Naast de advocaatkosten moet u rekening houden met bijkomende kosten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels etc.

Heb ik recht op gesubsidieerde rechtsbijstand?

U heeft recht op gesubsidieerde rechtsbijstand – ook wel een “toevoeging” genoemd – wanneer u aan een aantal voorwaarden voldoet. De hoogte van uw inkomen en vermogen is met name relevant. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website www.rechtsbijstand.nl.

Ons kantoor behandelt géén zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Op www.vfas.nl kunt u advocaten vinden, die gespecialiseerd zijn in het familierecht en wel toevoegingszaken behandelen.

Worden mijn advocaatkosten door mijn rechtsbijstandsverzekeraar vergoed?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van uw verzekering en bijbehorende polisvoorwaarden. Wanneer u een rechtsbijstandsverzekering heeft, adviseren wij u om als eerste contact op te nemen met uw verzekeraar om na te vragen óf de verzekeraar dekking verleent en zo ja, onder welke condities. Wij adviseren u om toestemming aan de verzekeraar te vragen, voordat u ons inschakelt. Meestal bieden rechtsbijstandsverzekeraars overigens geen dekking voor echtscheidingszaken. Erfrechtelijke kwesties vallen vaak juist wel onder de polisdekking.

Intake

Is een intakegesprek kosteloos?

Nee, in beginsel gelden voor een intakegesprek onze actuele uurtarieven.

Wat moet ik meenemen naar een intakegesprek?

Wij verzoeken u om in ieder geval een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Wij inventariseren vervolgens samen met u welke informatie wij nodig hebben.