Skip to main content

Op 1 juli 2016 treedt een wetsvoorstel in werking op grond waarvan de maximale boetes die de Autoriteit Consument & Markt (“ACM”) kan opleggen voor een overtreding van de mededingingsregels drastisch worden verhoogd. Hiermee wordt beoogd potentiële overtreders (nog meer) af te schrikken.

Nieuwe boetemaxima
Het huidige boetemaximum bedraagt EUR 450.000 dan wel 10% van de jaaromzet (van het gehele concern) indien dit meer is. De wetswijziging van 1 juli heeft drie belangrijke gevolgen voor dit boetemaximum.

  • Ten eerste wordt het absolute boetemaximum verhoogd naar EUR 900.000 dan wel 10% van de jaaromzet.
  • Daarnaast wordt het boetemaximum gekoppeld aan de duur van de overtreding. Het boetemaximum wordt namelijk vermenigvuldigd met het aantal jaren dat de overtreding voortduurt, met een maximum van vier jaren. Dat betekent dat de boete kan oplopen tot EUR 3.600.000 dan wel 40% van de jaaromzet van het gehele concern.
  • Ten slotte kan de boete worden verdubbeld indien de onderneming binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de overtreding eenzelfde of soortgelijke overtreding heeft begaan. Dit betekent dat de boete kan oplopen tot een maximum van EUR 7.200.000 dan wel 80% van de jaaromzet van het gehele concern.

Overgangsrecht
De nieuwe boetemaxima treden op 1 juli aanstaande in werking. Er is overgangsrecht van toepassing, waardoor de nieuwe boetemaxima alleen van toepassing zijn op overtredingen die zijn aangevangen na 1 juli 2016. Op overtredingen die zijn aangevangen voor 1 juli 2016 blijven de huidige boetemaxima (EUR 450.000 dan wel 10% van de jaaromzet) van toepassing.

Afwijking van de Europese Commissie
De verhoging van de boetemaxima is opvallend, nu Nederland hiermee substantieel afwijkt van het Europese boetemaximum en het boetemaximum van veel andere EU-lidstaten. De Europese Commissie houdt een boetemaximum van 10% van de jaaromzet aan, aldus vergelijkbaar met het Nederlandse boetemaximum tot 1 juli 2016.

Hoewel opvallend, is deze verhoging van de Nederlandse boetemaxima wel toegestaan, omdat de handhaving van Europese kartelovertredingen (nog) niet is geharmoniseerd.

Tot slot
Heeft u vragen over de nieuwe boetemaxima of heeft u een andere vraag op het gebied van het mededingingsrecht? Neemt u dan contact op met ons team Aanbestedingsrecht, Mededingingsrecht & Staatssteun.

Publicatie uit nieuwsbrief aanbestedingsrecht augustus 2016. Klik hier voor de nieuwsbrief