Skip to main content

Op 31 maart 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:567) zich uitgesproken over het recht op courtage van de makelaar ingeval van onterechte ontbinding van de koopovereenkomst.

Wat speelde er…
Tussen verkoper en koper is een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de (ver)koop van een woning. In de koopovereenkomst hebben koper en verkoper de contractuele afspraak gemaakt dat koper een beroep kan doen op het financieringsvoorbehoud als zij van ten minste twee erkende geldverstrekkende instellingen een schriftelijke afwijzingsverklaring op de financieringsaanvraag kan overleggen (het financieringsvoorbehoud).

Op enig moment bericht de koper aan de verkoper dat zij één afwijzingsverklaring heeft ontvangen en een tweede afwijzing volgt. Naar aanleiding van deze mededeling doet de koper een beroep op het financieringsvoorbehoud en wordt de koopovereenkomst – onterecht – ontbonden; er zijn immers geen twee afwijzingen verstrekt maar één afwijzing en één mededeling.

Wat voor gevolg heeft deze onterechte ontbinding voor het recht op courtage van de makelaar?
De Hoge Raad oordeelt dat het recht van de makelaar op courtage niet komt te vervallen indien de koopovereenkomst vanwege een kennelijk ontoereikende grond is ontbonden. Als kennelijk toereikende grond wordt in bovenstaande zaak aangemerkt de ontbinding van de koopovereenkomst wegens een onterecht beroep op het financieringsvoorbehoud.

Meer informatie
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie over uw rechten en plichten? Neem dan contact op met team Vastgoedrecht. Zij zijn u graag van dienst.

April 2017