Vertegenwoordiger van niet in de Unie gevestigde verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet alleen van toepassing op organisaties die zijn gevestigd in de Europese Unie. Ook organisaties van buiten de EU kunnen gebonden zijn aan de bepalingen van de AVG. Dit is het geval indien uw organisatie gegevens verwerkt van betrokkenen binnen de Europese Unie en deze gegevensverwerking verband houdt met het aanbieden van goederen of diensten of het monitoren van gedrag van betrokkenen.

Indien uw organisatie is gevestigd buiten de EU maar op basis van bovengenoemde criteria wel onder de werking van de AVG valt, bent u op grond van artikel 27 AVG verplicht om een vertegenwoordiger van uw organisatie binnen de Europese Unie aan te wijzen. Deze vertegenwoordiger vertegenwoordigt uw organisatie in verband met uw verplichtingen uit hoofde van de AVG en vormt de schakel voor alle communicatie tussen uw organisatie en de toezichthoudende autoriteiten en betrokkenen gevestigd in de Europese Unie.

Brexit

De verplichting om een vertegenwoordiger binnen de Unie aan te wijzen, geldt vanaf 1 januari 2021 ook voor organisaties uit het Verenigd Koninkrijk. Door de Brexit maken organisaties uit het Verenigd Koninkrijk vanaf 2021 geen deel meer uit van de Europese Unie. Organisaties die zijn gevestigd op de Britse eilanden moeten daarom vanaf die datum een vertegenwoordiger binnen de Unie aanwijzen.

Wat kan Boels Zanders voor u betekenen?

Bent u op zoek naar een vertegenwoordiger binnen de Europese Unie? Boels Zanders is u graag van dienst. Als vertegenwoordiger van uw organisatie:

  • sluiten wij met u een overeenkomst waarin Boels Zanders wordt aangewezen als vertegenwoordiger van uw organisatie binnen de Europese Unie, waarbij één van onze medewerkers wordt aangewezen als contactpersoon;
  • zijn wij het eerste aanspreekpunt voor betrokkenen en toezichthouders binnen de lidstaten;
  • zorgen wij dat de communicatie tussen u en alle andere betrokken partijen binnen de EU vlekkeloos verloopt;
  • houden wij u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen op het gebied van privacy binnen de Europese Unie;
  • staan wij u met raad en daad ter zijde bij de beantwoording van privacyrechtelijke vraagstukken.

Bent u benieuwd of Boels Zanders iets voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Monique Schreurs.