Skip to main content

Welk onderdeel behoort wél en welk onderdeel niet bij een machine? Op het eerste gezicht een merkwaardige vraag. Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam toont echter aan dat het antwoord vergaande financiële gevolgen kan hebben. Bijvoorbeeld voor de omvang van een verzekeringsuitkering.

Een orchideeënkweker gebruikte voor de productie van zijn orchideeën een machine die de planten voorziet van water. Om algen- en bacteriegroei in de leidingen van de machine (en uiteindelijk in de planten) tegen te gaan, werden chemicaliën aan het water toegevoegd. Een doseerpomp zorgde voor de juiste verhoudingen.

De doseerpomp bleek defect waardoor een onjuiste verhouding chemicaliën in het water terecht kwam. Daardoor bleef de groei van de orchideeën achter en werd een deel van de planten onverkoopbaar.

De ondernemer was (kort gezegd) verzekerd voor het risico van schade veroorzaakt door een defect aan deze machine. De relevante vraag was of de doseerpomp behoorde tot de machine.

De rechtbank oordeelde dat de doseerpomp géén onderdeel uitmaakt van de machine. Volgens de rechtbank:

  • is de ondernemer een professionele partij die bovendien was geadviseerd door een assurantietussenpersoon. Daarom moet volgens de rechtbank veel waarde worden gehecht aan de bewoordingen van de polis (beperkte uitleg). De polis vermeldde de doseerpomp niet als verzekerd onderdeel;
  • maakt de doseerpomp fysiek geen onlosmakelijk deel uit van de machine, dat wil zeggen dat de doseerpomp zonder schade van de machine kon worden ontkoppeld;
  • had de ondernemer ten aanzien van de doseerpomp ook niet alle in de polisvoorwaarden opgenomen verplichtingen ter zake veiligheid en controle nageleefd.

Indien u schade als gevolg van een gebrek aan een te gebruiken machine wilt verzekeren, leert deze enigszins strenge uitspraak dat u er goed aan doet om vooraf te bedenken welke zaken het grootste risico op schade opleveren en of deze zaken eigenlijk wel onderdeel zijn van de verzekerde machine. Alleen dán heeft een verzekeringspolis daadwerkelijk toegevoegde waarde.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jair Stokmans of een van de andere advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

Mei 2018