Skip to main content

In de praktijk krijgen wij regelmatig vragen over het toepassen van een vingerafdrukscan voor allerlei doeleinden. Het is namelijk niet zomaar toegestaan om vingerafdrukverificatie toe te passen.

Een vingerafdruk wordt gekwalificeerd als een biometrisch gegeven. Daarmee betreft het een bijzonder persoonsgegeven. Een bijzonder persoonsgegeven mag niet worden verwerkt, tenzij de AVG anders bepaalt. De AVG biedt geen mogelijkheden om een vingerafdrukscan toe te passen. Daarentegen biedt de Uitvoeringswet AVG wel enkele mogelijkheden. In bepaalde gevallen mag de vingerafdruk (of andere biometrische persoonsgegevens) wel worden gebruikt voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.

De verwerking van biometrische persoonsgegevens moet in alle gevallen noodzakelijk zijn. En daarin schuilt het knelpunt. In welk geval is een vingerafdrukscan noodzakelijk? De toelichting op de Uitvoeringswet noemt als voorbeeld de toegangscontrole bij een kerncentrale. Maar waar de grens ligt en in welke gevallen een vingerafdrukscan noodzakelijk is, wordt bepaald aan de hand van diverse factoren. Van belang is dat vingerafdrukverificatie niet altijd in alle gevallen mag worden toegepast.

De gedachte hierachter is dat het risico op misbruik groot is. Op het moment dat vingerafdrukken in handen komen van kwaadwillenden, kan dit worden gebruikt voor identiteitsfraude. Ook indien de vingerafdruk direct wordt omgezet naar een code (‘gehasht’) en dus niet als vingerafdruk wordt opgeslagen, geldt dit nog als verwerking van biometrische persoonsgegevens en is dat niet toegestaan.

Dit voorjaar zijn er Tweede Kamervragen gesteld over vingerafdrukverificatie bij kloksystemen. Uit de beantwoording daarvan blijkt dat de wetgever zich kritisch opstelt over gebruik van vingerafdrukverificatie voor toegangscontrole en urenregistratie. De concrete, uiteindelijke toetsing is echter aan de AP en de rechter.

Heeft u vragen over de toepassing van vingerafdrukverificatie en wilt u weten of de toepassing binnen uw organisatie wel is toegestaan? Neem dan contact met ons op.