Skip to main content

“Het voetbalveld is geen Big Brother-huis”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens (‘AP’). In een zaak tussen de AP en VoetbalTV van vorig jaar juli heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (‘Afdeling’) bevestigd dat de strikte interpretatie van de verwerkingsgrondslag ‘gerechtvaardigd belang’ als bedoeld in de AVG van de AP onjuist is. De Afdeling beoordeelt echter niet of een commercieel belang ook een gerechtvaardigd belang kan zijn. Steven Bastiaans (Boels Zanders Advocaten) en Fenneke Buskermolen (Hogan Lovells) bespreken in hun annotatie (AB 2022/372, zie publicatie) de uitspraken van de rechtbank en de Afdeling, de interpretatie van het begrip gerechtvaardigd belang van de Europese Commissie en de recent in een andere procedure gestelde prejudiciële vragen over dit begrip.

Heeft u vragen over de annotatie of wilt u meer informatie dit onderwerp? Neem dan contact op met Steven Bastiaans van het team Gegevensbescherming & privacy.