Skip to main content

Heeft u een vordering op één van de vennoten van een VOF, een VOF of bent u zelf vennoot? Dan kan het volgende voor u van belang zijn. Een privé-schuldeiser van één van de vennoten van een VOF kan zich namelijk niet verhalen op het vermogen van de VOF.

Een Vennootschap Onder Firma (hierna: “VOF”) is een rechtsvorm waarin vennoten een rechtsverhouding overeenkomen voor de uitoefening van een bedrijf onder een gemeenschappelijk naam in een duurzaam samenwerkingsverband. Een VOF heeft een afgescheiden vermogen. Dit betekent dat het vermogen van de VOF losstaat van de vermogens van de individuele vennoten. De vennoten van een VOF zijn echter wel hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de VOF. Hierdoor kunnen schuldeisers van een VOF zich verhalen op het vermogen van de VOF én op het privévermogen van de vennoten.

Privé-schuldeisers van één van de vennoten kunnen zich echter niet ook verhalen op het vermogen van de VOF. De zaken die zijn ingebracht in een VOF behoren namelijk tot het vermogen van de VOF zodat enkel schuldeisers van de VOF zich hierop kunnen verhalen. Privé-schuldeisers van één van de vennoten kunnen in dat geval geen verhaal nemen op deze zaken. Zij kunnen zich enkel verhalen op het privévermogen van de individuele vennoot. De Hoge Raad oordeelde hierover in juni 2017 (zie uitspraak: ECLI:NL:HR:2017:1009).

In deze zaak was – kort gezegd – sprake van de volgende situatie. De heer X is in 2002 vermoord. De nabestaanden van de heer X vorderden schadevergoeding van de moordenaar. Ter zekerheid voor nakoming van deze schadevergoedingsvordering legden de nabestaanden beslag op onroerende zaken. Deze onroerende zaken behoorden tot het vermogen van de VOF waarvan de moordenaar (samen met een ander persoon) vennoot was. De Hoge Raad oordeelde dat beslag op deze onroerende zaken niet mogelijk is, aangezien privé-schuldeisers van één van de vennoten zich niet kunnen verhalen op de onroerende zaken die behoren tot het vermogen van de VOF. De nabestaanden konden zich dus enkel verhalen op het privévermogen van de moordenaar.

Voor (privé-schuldeisers van) de vennoten is het dus van belang om een onderscheid te maken tussen welke zaken tot het vermogen van de VOF behoren en welke zaken tot het privévermogen van de individuele vennoot.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wenst u meer informatie te ontvangen? Neem dan contact op met Janne Verheijden. U kunt uiteraard ook contact opnemen met een van de andere advocaten van ons team Insolventie & Herstructurering.