Skip to main content

Op 1 oktober 2019 heeft het Hof van Justitie een arrest gewezen over het vragen van toestemming aan de gebruikers van een website bij het plaatsen van cookies. Het vooraf aanvinken van een hokje met de tekst “ik geef toestemming voor het plaatsen van cookies” is niet langer voldoende. Toestemming kan slechts worden verleend door een actieve handeling van de gebruiker van een website.

Feiten
De zaak die voorlag bij het Hof van Justitie ging over een Duitse reclameloterij. Voor deelname aan deze loterij moesten de gebruikers twee selectievakjes aanvinken. Het tweede selectievakje zag op het plaatsen van cookies en werd standaard aangevinkt door de loterij. Indien de gebruikers niet wilden dat de cookies geplaatst werden, dan moesten zij dit vakje zelf weer uitvinken.

Actieve handeling
Het Hof overweegt dat de cookies slechts mogen worden geplaatst indien de gebruiker van een website hiervoor toestemming heeft verleend. De woorden “toestemming heeft verleend” moeten volgens het Hof letterlijk worden uitgelegd en impliceren een actieve handeling van de gebruiker. Dit betekent dat de gebruiker het vakje zelf moet aanvinken. De website mag het vakje niet vooraf aanvinken. In dat geval kan immers niet met zekerheid worden gesteld dat de gebruiker van een website de informatie over het plaatsen van cookies ook daadwerkelijk heeft gezien en gelezen en op basis van deze informatie toestemming heeft verleend.

Het Hof voegt daar nog aan toe dat de toestemming “specifiek” moet zijn. Dit betekent dat de toestemming gericht moet zijn op het verwerken van gegevens via cookies en dat de toestemming geen onderdeel mag uitmaken van een algemene toestemming die op andere gegevensverwerkingen betrekking heeft.

Vrijelijke toestemming
Naast geïnformeerde en specifieke toestemming, moet de toestemming van een gebruiker ook vrijelijk zijn gegeven. Dit betekent dat gebruikers de vrije wil moeten hebben om cookies te weigeren. De gebruikers die geen toestemming verlenen, mogen niet worden geweigerd. Zouden deze gebruikers wel worden geweigerd, dan zou er druk worden uitgeoefend om het plaatsen van cookies alsnog toe te staan.

Hoe nu verder?
Als beheerder van een website dient u de gebruikers van uw website goed te informeren óf u cookies plaatst en welke gevolgen dit heeft. Deze informatie dient te worden verstrekt voordat aan de gebruiker toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies. De gebruikers kunnen vervolgens op basis van de verstrekte informatie beslissen of ze al dan niet toestemming verlenen voor het plaatsen van cookies. Wordt deze toestemming geweigerd, dan mag u de cookies niet plaatsen. Daarnaast mag u geen gebruikers weigeren die geen toestemming geven voor het plaatsen van cookies.

Heeft u vragen over het plaatsen van cookies of heeft u hulp nodig bij het opstellen van een privacy- en cookiestatement? Neem dan contact op met een van onze specialisten van Team Privacy. Wij helpen u graag verder!