Skip to main content

Het uitgangspunt is dat wanneer het een aanbestedende dienst is toegestaan in de technische specificaties te verwijzen naar een bepaald fabricaat, een bepaalde herkomst of een bijzondere werkwijze, deze verwijzing vergezeld moet gaan van de woorden ‘of gelijkwaardig’. Dit volgt uit artikel 2.76 lid 4 Aanbestedingswet.

Mag een onderwijsinstelling specifieke lesmethoden uitvragen in haar aanbestedingsstukken?

Voor lesmethoden geldt de verplichte toevoeging van de woorden ‘of gelijkwaardig’ echter niet. Het is vaste jurisprudentie dat aanbestedende diensten specifieke lesmethoden mogen voorschrijven. De toevoeging ‘of gelijkwaardig’ is niet nodig en zou zelfs een ‘zinloze formaliteit’ inhouden (zie ECLI:NL:RBZWB:2015:2951, r.o. 4.10.4, ECLI:NL:RBDHA:2018:13949, r.o. 5.3 en ECLI:NL:RBDHA:2017:2217, r.o. 5.2.2). In een recent advies legt de commissie van aanbestedingsexperts nogmaals uit waarom dat zo is:

“Verondersteld mag worden dat de vaksecties kennis hebben genomen van de (meest relevante) beschikbare lesmethodes en vervolgens op inhoudelijke gronden een keuze hebben gemaakt voor een specifieke (auteursrechtelijk beschermde) lesmethode. Als zij vervolgens in het kader van een aanbestedingsprocedure een oordeel moeten vellen over de gelijkwaardigheid van andere lesmethodes ten opzichte van de voorgeschreven lesmethode, zullen zij, op grond van dezelfde inhoudelijke argumenten die hebben geleid tot de keuze voor een specifieke lesmethode, tot de conclusie komen dat geen sprake is van gelijkwaardigheid. De toevoeging ‘of gelijkwaardig’ zou daarmee leiden tot verzwaring van de administratieve lasten, maar niet bijdragen aan een verdere openstelling van de opdracht voor mededinging. Dat resultaat acht de Commissie onwenselijk.” (CvA advies 627 d.d. 21 juli 2021)

Kortom: Mag een onderwijsinstelling specifieke lesmethoden uitvragen in haar aanbestedingsstukken? Ja, dat mag! De toevoeging ‘of gelijkwaardig’ is daarbij niet verplicht.

Vragen?

Wilt u meer weten of dit onderwerp, neem contact op met Vera Brouns (E: vbrouns@boelszanders.nl | T: 088 30 40 119) of een van de andere advocaten van Team Onderwijs en volg ons op LinkedIn!

 

 

 

 

Oktober 2021