Skip to main content

In de Advotip verscheen in de editie van 5 juli jongstleden een artikel van Edith Schnackers. Advotip is een tweewekelijkse nieuwsbrief rond het erfrecht waarin ook vaak personen- en familierecht en relatievermogensrecht aan de orde komen. Neem contact op met team Familierecht voor meer speciale aandachtsgebiedenzoals: de echtscheiding van de ondernemer, huwelijksvermogensrechtelijke vraagstukken, alimentatiekwesties, afwikkeling en verdeling van nalatenschappen en kwesties over de legitieme portie. Het artikel in de Advotip sluit hierbij aan: ”Vordering tot verdeling gedurende de wettelijke vereffening onder omstandigheden mogelijk”

Klik hier om het artikel te lezen.