Skip to main content

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) zijn al een aantal jaren in onderhandeling met elkaar over een akkoord met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van Europese burgers in de VS.

Sinds 2016 is het zogenaamde “Privacy Shield-akkoord” van kracht. Het akkoord is de opvolger van het “Safe Harbor-agreement” dat door Europese rechters voor burgers van de EU als onvoldoende veilig werd geacht.

Het ‘nieuwe’ akkoord moet ervoor zorgen dat persoonsgegevens van EU-burgers voldoende worden beschermd indien zij in de VS worden opgeslagen. In het akkoord staat beschreven hoe bedrijven in de VS met de persoonsgegevens van EU-burgers moeten omgaan. Zo is het bijvoorbeeld niet zomaar toegestaan om EU data aan Amerikaanse opsporingsdiensten te overhandigen. Europese burgers krijgen daarnaast het recht om een klacht in te dienen als zij van mening zijn dat hun persoonsgegevens niet voldoende worden beschermd.

Er zijn signalen dat de VS het akkoord niet (geheel) naleeft. Zo had het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken onder andere een ombudsman moeten aanstellen om klachten van EU-burgers in behandeling te kunnen nemen, maar dat is twee jaar na de inwerkingtreding van het akkoord nog steeds niet gebeurd.

Daarom heeft de EU onlangs besloten om het Privacy Shield-akkoord met de VS op te schorten indien de VS niet vóór 1 oktober 2018 aan de door haar gestelde voorwaarden voor databescherming voldoen. In het ergste geval wordt het akkoord met de VS stopgezet. De EU is van mening dat de jongste datamisbruikschandalen laten zien dat er in de VS een gebrek is aan bescherming van persoonsgegevens. Denk in dit kader maar aan het Facebook-Cambridge Analytics schandaal, waarbij de gegevens van bijna 87 miljoen Facebook-gebruikers werden misbruikt, waaronder ca. 2,7 miljoen gegevens van EU-burgers. Amerikaanse bedrijven moeten strenger en sneller ingrijpen als gegevens niet correct worden verwerkt, aldus het Europese Parlement.

Binnenkort vindt evaluatie van het Privacy Shield plaats. Het blijft dus afwachten of de VS aan de door de EU gestelde voorwaarden zal voldoen. Zo niet en voor het geval het akkoord wordt stopgezet, zal dit ongetwijfeld tot een chaotische situatie leiden, waarvoor nu nog geen kant-en-klaar oplossing beschikbaar is.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben of behoefte hebben aan algemeen advies over hoe met persoonsgegevens om te gaan en/of advies over de AVG, neemt u dan vooral contact op met een van onze advocaten van Team Privacy. Zij denken graag met u mee.

Augustus 2018