Skip to main content

De ketenregeling bepaalt op welk moment een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Sinds 1 juli 2015 (Wwz) geldt dat na meer dan drie elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten met een tussenpoos korter dan zes maanden, of als de totale duur van de elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten langer is dan twee jaar, automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat.

Met de invoering van de WAB per 1 januari 2020 gaan we weer deels terug naar de oude ketenregeling: na maximaal drie opvolgende arbeidsovereenkomsten met een tussenpoos korter dan zes maanden, of als de totale duur van de arbeidsovereenkomsten langer is dan drie jaar, ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Voor de wijziging van de ketenregeling geldt bij de WAB geen overgangsrecht. Dit betekent dat de wijzigingen bij inwerkingtreding van de wet, direct gelden. Dus op een arbeidsovereenkomst, die eindigt op of na 1 januari 2020 is de ketenregeling van drie jaar direct van toepassing, ook als die arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 1 januari 2020. Dit is alleen anders indien onder het huidige recht bij cao van de ketenregeling is afgeweken. In dat geval zijn de cao-bepalingen leidend.

Maart 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.