Skip to main content

In de huidige situatie moet een werkgever de transitievergoeding betalen als de werknemer minimaal 24 maanden in dienst is. Met invoering van de WAB komt deze drempel te vervallen: een werkgever is vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst de transitievergoeding verschuldigd. Dus alle werknemers komen in aanmerking voor de transitievergoeding. De regering neemt hiermee één van de voordelen van het aanbieden van een kort dienstverband weg. Vanaf dag 1 bouwt een werknemer het recht op een transitievergoeding op.

Een andere wijziging is dat het ontslag van een werknemer die lang in dienst is “goedkoper” wordt. De extra vergoeding voor dienstverbanden langer dan 10 jaar komt namelijk te vervallen. In de nieuwe situatie bedraagt de transitievergoeding over de gehele duur van het dienstverband 1/3e maandsalaris per dienstjaar. Overigens komt de extra vergoeding voor 50plussers langer dan 10 jaar in dienst ook te vervallen. Zo bezien kan het lonen om te wachten met ontslag tot 2020.

Verder heeft de Eerste Kamer op 10 juli 2018 ingestemd met de compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie vragen voor de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoedingen. In de regeling is opgenomen binnen welke termijnen het UWV op een aanvraag moet beslissen en welke informatie het UWV van werkgevers nodig heeft. In verband met de verschuldigdheid van de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid worden dienstverbanden overigens vaak slapend gehouden. Wij hebben hier eerder aandacht aan geschonken. Wellicht komt door invoering van deze compensatieregeling een einde aan slapende dienstverbanden.

De WAB breidt de compensatieregeling voor de transitievergoeding nog verder uit. In de WAB is namelijk voorgesteld de transitievergoeding ook te compenseren, indien de werkgever zijn bedrijfsactiviteiten wegens pensionering beëindigt. Indien de werknemer als gevolg van deze beëindiging wordt ontslagen en daarbij recht heeft op de transitievergoeding, kan de werkgever aan UWV compensatie voor betaling van deze vergoeding vragen.

Noot: de WAB moet nog door de Eerste Kamer worden aangenomen. Er kunnen derhalve nog wijzigingen intreden. Uiteraard houdt team Arbeidsrecht u hiervan op de hoogte via de website en haar eigen showcasepagina op LinkedIn.

April 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.