Skip to main content

Nulurencontracten en min/max-contracten zijn arbeidsovereenkomsten, waarbij pas de verplichting bestaat arbeid te verrichten als de werknemer daarvoor door de werkgever wordt opgeroepen. Dergelijke arbeidsovereenkomsten worden ook wel oproepovereenkomsten genoemd.

Bij een min/max-contract spreken partijen een minimum en maximum aantal uren af waarvoor de werknemer kan worden opgeroepen. Dit biedt de werknemer enige zekerheid over zijn inkomen. Voor oproepkrachten met een nulurencontract geldt dat niet. De werknemer kan dan in beginsel de ene periode drie uur en de andere periode 40 uur worden opgeroepen. Daardoor heeft de werknemer vaak geen duidelijkheid over de tijdstippen en dagen waarop hij moet werken en evenmin bestaat zekerheid over het loon dat hij in een bepaalde periode zal ontvangen.

De wetgever beoogt de positie van oproepkrachten te versterken. In de WAB is opgenomen dat de werkgever die de werknemer twaalf maanden zonder dat de werktijd is vastgelegd heeft laten werken, binnen een maand na afloop van die periode de werknemer een arbeidsovereenkomst moet aanbieden ten minste gelijk aan de gemiddelde arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden. Indien de werkgever dit aanbod niet doet, dan heeft de oproepkracht recht op loon over deze gemiddelde arbeidsduur vanaf de uiterlijke datum dat de werkgever het aanbod had behoren te doen. Hiermee wordt geprobeerd om langdurige inkomensonzekerheid voor oproepkrachten tegen te gaan.

Uiteraard houdt team Arbeidsrecht u op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de WAB via de website en haar eigen showcasepagina op LinkedIn.

Mei 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.