Skip to main content

Payroll is een dienst waarbij het payrollbedrijf (“Werkgever”) het werkgeverschap overneemt van het bedrijf (“Opdrachtgever”) waar de werknemer feitelijk de werkzaamheden verricht. De Opdrachtgever werft en selecteert zelf de werknemer(s), maar neemt ze formeel niet in dienst. Hier zit dan ook het verschil met een uitzendbureau. Een uitzendbureau verricht namelijk wel zelf de werving en selectie van werknemers.

De WAB introduceert een definitie voor de payrollovereenkomst. Deze wordt gedefinieerd als: “de uitzendovereenkomst, waarbij de overeenkomst van opdracht tussen de werkgever en de derde niet tot stand is gekomen in het kader van het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en waarbij de werkgever alleen met toestemming van de derde bevoegd is de werknemer aan een ander ter beschikking te stellen.” Het lichtere arbeidsrechtelijke regime (bijv. het aantal contracten voor bepaalde tijd) dat voor de uitzendovereenkomst geldt, is niet van toepassing op payrollovereenkomsten.

Om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden tegen te gaan bepaalt de WAB dat payrollbedrijven verplicht zijn de ter beschikking gestelde werknemers dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden als de werknemers van de Opdrachtgever. Deze wijziging treedt per 1 januari 2020 in werking.

Tenslotte beoogt de regering de pensioenregeling voor payrollwerknemers gelijk te trekken met die van de werknemers, in dienst van de Opdrachtgever. Deze verandering houdt in dat payrollwerknemers recht op een adequate pensioenregeling hebben. Er is in ieder geval sprake van een adequate pensioenregeling, indien voor de payrollwerknemer dezelfde basispensioenregeling geldt als voor de werknemer in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de Opdrachtgever. Deze bescherming aangaande het pensioen treedt op 1 januari 2021 in werking.

Team Arbeidsrecht houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de WAB via de website en haar eigen showcasepagina op LinkedIn.

Juli 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.