Skip to main content

Met invoering van de WAB wordt geprobeerd de positie van oproepkrachten te versterken. In WAB alert 4 bespraken wij al de eerste wijziging die de WAB voor oproepkrachten met zich brengt: De werkgever moet de oproepkracht na één jaar een arbeidsovereenkomst aanbieden voor het aantal uur dat de oproepkracht het jaar ervoor gemiddeld heeft gewerkt.

Om de positie van de oproepkrachten nog verder te versterken bepaalt de WAB dat de werkgever de oproepkracht ten minste vier dagen voordat de werkzaamheden aanvangen moet oproepen. Als dit niet tijdig gebeurt, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Bij cao kan deze oproeptermijn worden verkort tot 24 uur.

Verder bepaalt de WAB dat als een eenmaal gedane oproep binnen vier dagen weer door de werkgever wordt ingetrokken, de oproepkracht wel zijn recht op loon over de periode waarvoor hij oorspronkelijk was opgeroepen behoudt.

Als laatste introduceert de WAB – ter voorkoming van onduidelijkheden – een definitie van het begrip oproepovereenkomst. Kort gezegd houdt dit de overeenkomst waarin de omvang van de arbeid niet in een aantal uren per tijdseenheid (bijv. een maand) is vastgelegd en de werknemer geen recht op loon heeft indien hij op het naar tijdruimte vastgestelde loon geen arbeid verricht. Dit laatste geldt indien de verplichting om loon door te betalen rechtsgeldig is uitgesloten en hij de overeengekomen arbeid niet heeft verricht (loonuitsluitingsregel).

Team Arbeidsrecht houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de WAB via de website en op LinkedIn.

September 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.