Skip to main content

De afgelopen maanden hebben wij u geïnformeerd over de wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) met zich brengt. De komende periode zullen wij u praktische tips geven met betrekking tot deze wijzigingen.

Eerder informeerden wij u over de verplichting voor de werkgever om, zodra de oproepovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, de werknemer in de 13e maand schriftelijk of elektronisch een aanbod te doen voor het aantal uren dat de werknemer in de 12 maanden daarvoor gemiddeld heeft gewerkt. De loondoorbetalingsplicht mag dan niet meer worden uitgesloten. Doet de werkgever dit aanbod niet of te laat, dan heeft de werknemer recht op niet-genoten loon over deze gemiddelde uren vanaf de datum waarop de werkgever het aanbod uiterlijk had moeten doen.

De werkgever is hierbij overigens niet verplicht de oproepovereenkomst na deze 12 maanden te verlengen, bijvoorbeeld door een overeenkomst voor onbepaalde tijd of voor een langere duur aan te bieden. Het aanbod dat de werkgever moet doen beperkt zich tot een vaste omvang van het aantal uren.

Het overgangsrecht bepaalt dat indien de oproepovereenkomst op 1 januari 2020 langer dan twaalf maanden heeft geduurd, de werkgever bovengenoemd aanbod uiterlijk 1 februari 2020 moet doen.

Tip: Inventariseer de arbeidsomvang van de oproepkrachten die op dit moment bij u in dienst zijn. Is de arbeidsomvang groter dan het aanbod dat u na 1 januari 2020 kan doen, dan kunt u daar nu op inspelen door de werknemer de komende tijd minder op te roepen. Op deze wijze kan het aanbod dat u verplicht bent te doen, worden verlaagd. Het aanbod is namelijk gelijk aan het gemiddelde aantal uren dat de werknemer de afgelopen 12 maanden heeft gewerkt.

Meer informatie
Team Arbeidsrecht houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de WAB op onze landingspagina en de  showcasepagina op LinkedIn.

November 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.