Skip to main content

Zoals bekend, wordt met invoering van de WAB de WW-premiedifferentiatie geïntroduceerd. Met invoering van dit systeem wordt voor financiering van de WW in plaats van sectorpremie, voortaan premie naar de aard van het contract geheven.

De WW-premie wordt voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (niet zijnde een oproepovereenkomst) op een lager percentage vastgesteld, dan voor tijdelijke arbeidsovereenkomsten of oproepovereenkomsten. Het verschil in premie is 5%. Dit kan werkgevers minimaal EUR 1.000,- per jaar schelen indien zij een vast contract in plaats van een tijdelijke arbeidsovereenkomst aanbieden.

Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen, moet sprake zijn van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Indien géén schriftelijke arbeidsovereenkomst aanwezig is, dan is de werkgever de hoge WW-premie verschuldigd.

In het geval de werknemer werkzaam is op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege overgaat in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en waarbij de schriftelijke arbeidsovereenkomst niet aan de nieuwe situatie wordt aangepast, is de werkgever ook de hoge WW-premie verschuldigd.

In de loonaangifte moeten werkgevers met een indicatie “Ja/Nee” aangeven of er sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. De situatie op de eerste dag van het aangiftetijdvak geldt als peildatum waarvan uit mag worden gegaan bij het bepalen of de lage of hoge WW-premie is verschuldigd. Die premie geldt dan voor het gehele aangiftetijdvak. Het aangiftetijdvak is het tijdvak waarover een werkgever de aangifte loonheffingen moet doen. Dit is meestal een periode van een kalendermaand of van 4 weken. Indien gedurende een aangiftetijdvak de situatie wijzigt, moet met ingang van het volgende tijdvak van de nieuwe situatie worden uitgegaan.

Voorbeeld: Werknemer is sinds 20 februari 2019 voor de duur van één jaar op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in dienst. De werkgever is vanaf 1 januari 2020 de hoge WW-premie verschuldigd. Partijen sluiten per 20 februari 2020 een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dan geldt met ingang 1 maart 2020 (het nieuwe aangiftetijdvak) de lage WW-premie.

Tip: Ga in uw administratie na of u beschikt over schriftelijke arbeidsovereenkomsten met uw werknemers. Is wel sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, maar is dit nog niet schriftelijk vastgelegd? Leg dit dan voor 1 januari 2020 schriftelijk vast. Zo voorkomt u dat u onnodig de hoge WW-premie verschuldigd bent.

Meer informatie
Team Arbeidsrecht houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de WAB op onze landingspagina en de  showcasepagina op LinkedIn.

November 2019

Deze WAB-Alert is in 2019 geschreven. De WAB is inmiddels per 1 januari 2020 inwerking getreden.