Skip to main content

Bent u van plan uw bedrijf te vestigen in het Verenigd Koninkrijk (VK) of heeft u een bedrijf in het VK en vraagt u zich af of u na brexit niet beter kunt verhuizen naar een EU-lidstaat?

Een vestiging in het VK opzetten is op dit moment redelijk eenvoudig, maar na brexit krijgt u mogelijk te maken met aanvullende eisen. De Britse overheid geeft u een stappenplan voor het opzetten van een bedrijf in het VK. Wijzigingen in het VK na brexit zien met name op aanvullende registratie eisen. De wijzigingen met betrekking tot het registreren van een bedrijfsvestiging in het VK na brexit vindt u op de website van de Britse overheid.

Van VK naar EU

Als u op dit moment een bedrijf heeft in het VK, kan het de moeite waard zijn om uw bedrijf na een no-deal brexit naar Nederland (of een andere Europese lidstaat) te verplaatsen. Met name Britse mediabedrijven die hun uitzendrechten in de Europese Unie (EU) willen veiligstellen, dienen naar een EU-lidstaat te verhuizen, omdat zij na brexit hun programma’s niet langer vrijelijk naar het Europese vasteland mogen zenden. Ook voor andere bedrijven in het VK kan het van belang zijn te verhuizen naar Nederland om te kunnen blijven profiteren van de voordelen van de Europese interne markt. De bijkomende voordelen van vestiging in Nederland zijn dat Nederland: (i) een flexibele vennootschapswetgeving heeft, (ii) de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van een one-tier board volgens het Angelsaksische model en (iii) een gunstig belastingstelsel heeft voor de vestiging van ondernemingen.

Van EU naar VK

Binnen de EU gevestigde rechtspersonen kunnen op grond van de vrijheid van vestiging hun activiteiten volledig in een andere lidstaat uitoefenen. De lidstaat mag deze onderneming geen aanvullende verplichtingen opleggen op grond van het feit dat zij een buitenlandse onderneming is. De Britse vennootschap kan zich echter na een no-deal brexit niet langer beroepen op de vrijheid van vestiging en zal moeten voldoen aan de aanvullende eisen die de Nederlandse wetgever aan buitenlandse ondernemingen stelt in de Wet op de formele buitenlandse vennootschappen. Deze wet zal waarschijnlijk van toepassing zijn op bedrijven die zijn opgericht in het VK, die hun werkzaamheden (nagenoeg) geheel in Nederland verrichten, maar die geen werkelijke banden hebben met het VK.

Deze verplichtingen bestaan onder andere uit (i) de melding bij het handelsregister dat de vennootschap voldoet aan de wettelijke omschrijving van een formeel buitenlandse vennootschap, (ii) de vermelding van de volledige naam, rechtsvorm, statutaire zetel en de kwalificatie van formeel buitenlandse vennootschap op alle geschriften, gedrukte stukken en aankondigingen en (iii) het opmaken en deponering bij het handelsregister van een jaarrekening en een bestuursverslag conform de wettelijke regels die van toepassing zijn op Nederlandse rechtspersonen. Een extra aandachtspunt voor bestuurders is, dat zij naast de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk zijn voor elke rechtshandeling waarvoor de vennootschap wordt verbonden, vóórdat bij het handelsregister is ingeschreven dat de vennootschap een formeel buitenlandse vennootschap is.

Vanaf 1 januari 2021 zal er meer duidelijkheid zijn omtrent de vraag wat de brexit voor uw bedrijf zal betekenen. Houd daarom onze website in de gaten om de laatste ontwikkelingen te volgen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de gevolgen van de brexit? Bekijk dan onze brexit-pagina.

December 2020