Skip to main content

Vanaf 25 mei 2018 zal de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van toepassing zijn en zullen organisaties die persoonsgegevens verwerken vanaf die datum meer verplichtingen krijgen. De nadruk zal – meer dan nu – komen te liggen op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Daarnaast versterkt de AVG de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker.

Als organisatie kunt u nu alvast stappen ondernemen om straks klaar te zijn voor de AVG. Om u hierbij te helpen, wijzen wij u erop dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) 10 belangrijke stappen op een rijtje heeft gezet. Deze 10 stappen kunnen uw organisatie helpen in de voorbereiding op de nieuwe Europese Privacy wetgeving. Zie voor meer informatie ook het door de AP  opgestelde document “in 10 stappen voorbereid op de AVG“.

Heeft u vragen over bovenstaand onderwerp? Neem dan contact op met Sharinne Ibrahim of een van onze andere advocaten van het team Privacy. Zij zijn u graag van dienst.