Webinar

Gronduitgifte door overheden 2.0 – de stand van zaken na 26 november jl.

De Hoge Raad heeft op 26 november jl. geoordeeld dat de praktijk van gronduitgifte door overheden flink op de schop moet. Het bieden van mededingingsruimte aan (potentiële) gegadigden vormt de nieuwe norm. De ruimte voor één-op-één verkopen is nog zeer beperkt. De verplichting tot het bieden van mededingingsruimte is nieuw en heeft niet alleen verstrekkende gevolgen voor toekomstige gronduitgiftes door de overheid, maar is mogelijk ook van invloed op lopende onderhandelingen en recent gesloten overeenkomsten. Zie voor meer achtergrondinformatie ook onze blog “Overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte“.

Over dit arrest en de gevolgen daarvan voor de praktijk gaan wij graag het gesprek met u aan op maandag 20 december 2021. Vragen als “Wanneer is mededingingsruimte geboden?”, “Welke ruimte laat het arrest voor één-op-één verkoop van onroerende zaken?” “In hoeverre heeft het arrest ook gevolgen ver- en aanhuurrelaties?” en “Hoe kan een selectieprocedure worden ingericht?”, komen tijdens ons webinar aan bod.

Praktische informatie

Datum en tijd
Maandag 20 december
9:00 – 10:00 uur (doelgroep marktpartijen)
11:00 – 12:00 uur (doelgroep overheden)

Digitaal
U ontvangt vrijdag 17 december per e-mail een persoonlijke kijklink.

Sprekers
Anouk Hofman en Vera Brouns.

Sprekers

Portretfoto van Vera Brouns

Vera Brouns

Advocaat

Vera Brouns is lid van de specialisatie vastgoedrecht en team Woningcorporaties.

Zij is gespecialiseerd in het huur-, bouw- en aanbestedingsrecht. Vera heeft Nederlands recht (specialisatie Staats- & Bestuursrecht) gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar masteropleiding heeft zij onder meer aandacht besteed aan het omgevingsrecht, bouw- en aanbestedingsrecht. Sinds 2017 is Vera als advocaat werkzaam bij Boels Zanders Advocaten.

Boelszanders medewerkers

Anouk Hofman

Advocaat

Anouk Hofman is advocaat met ruime en specialistische ervaring in het bestuursrecht. Zij is een gedegen, praktische, maar bovenal verbindende overheidsadvocaat met een duidelijk oog voor de politiek-bestuurlijke verhoudingen van haar werk. Zij is een expert op het gebied van gebiedsontwikkeling en samenwerkingen tussen overheden. Zij publiceert en doceert ook regelmatig over deze onderwerpen. Anouk is tevens rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht.

Anouk heeft in 2017 de opleiding Grotius Algemeen Bestuursrecht afgerond en is sinds 2021 werkzaam bij Boels Zanders.

Aanmelding gesloten

De inschrijftermijn voor het webinar ‘Gronduitgifte door overheden 2.0’ is helaas verstreken.

Wilt u zich alsnog aanmelden? Dat kan door een e-mail met uw contactgegevens te sturen naar webinar@boelszanders.nl.

U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk bericht.