Zorgplicht
De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving. In artikel 7:658 BW is daarom een zorgverplichting voor de werkgever opgenomen. Wat een werkgever moet doen om te voldoen aan de zorgverplichting, is afhankelijk van de omstandigheden. Zo zal van een werkgever meer worden verlangd indien werknemers bij de werkzaamheden gebruikmaken van gevaarlijke machines, dan in het geval dat enkel sprake is van een huis-, tuin- en keukensituatie. Indien een werknemer kan aantonen dat schade is ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden, wordt in beginsel een aansprakelijkheid van de werkgever aangenomen.

Beroepsziekten
Van een beroepsziekte kan worden gesproken als een blessure of ziekte het gevolg is van een belasting die zijn oorsprong vindt in het werk of de werkomstandigheden. De onveilige of ongezonde werkomstandigheden moeten tot de blessure of beroepsziekte hebben geleid. Onder beroepsziekten kunnen bijvoorbeeld psychische aandoeningen en aandoeningen aan spieren en gewrichten vallen.