Werknemers

Team Food & Agri biedt ook ondersteuning op het gebied van het arbeidsrecht. Wij begrijpen dat de Food & Agri branche veel vraagt van de ondernemer doordat de branche constant in beweging is en vaak ook nog seizoensafhankelijk. Dit vraagt veelal om mogelijkheden tot flexibele bedrijfsvoering.

Het belang van flexibiliteit bestaat ook ten aanzien van de inzet van werknemers. Zo is een deel van de ondernemingen binnen de sector in sterke mate afhankelijk van seizoensinvloeden. Hierdoor is in de ene periode meer werk beschikbaar dan in de andere periode. Deze pieken en dalen maken flexibele arbeid essentieel. Aan deze behoefte kan op verschillende manieren worden tegemoetgekomen. Flexibel werken kan ook diverse vragen oproepen. Kunnen oproepkrachten, uitzendkrachten of zogenaamde ‘seizoenswerkers’ worden ingezet? Mag ik een jaarurennorm hanteren? Hebben mijn werknemers recht op bepaalde toeslagen?

Het arbeidsrecht stopt niet binnen Nederland. Ook dit roept in de praktijk veel vragen op. In hoeverre is het mogelijk om buitenlandse arbeidskrachten tijdelijk in Nederland te laten werken? Op welke wijze wordt dit vormgegeven? Welke regelgeving is relevant? Wat betekent het om met grensarbeiders te werken?

Wat kunnen wij voor u doen?

Ons Team Food & Agri beschikt over brede specialistische kennis op het gebied van arbeidsrecht. Wij kunnen u dan ook voorzien van een praktisch en op maat gemaakt advies en met u meedenken over het flexibel inschakelen van arbeidskrachten en het beoordelen van de geldende arbeidsvoorwaarden in deze branche.