Skip to main content

Nederlandse bedrijven kunnen als gevolg van het coronavirus te maken krijgen met minder of geen werk voor hun werknemers. Dit risico komt voor werkgevers, maar inmiddels is duidelijk dat een beroep kan worden gedaan op de zogenaamde werktijdverkorting.

Wat houdt de werktijdverkorting in?
Werktijdverkorting biedt een oplossing voor gevallen waarin de werkgever te kampen heeft met een afname van het beschikbare werk. Met behulp van werktijdverkorting blijven de werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst van de werkgever. De niet-gewerkte uren worden bij wijze van WW-uitkering betaald door het UWV. Hierdoor bespaart de werkgever loonkosten en wordt een eventueel ontslag voorkomen.

Wat zijn de voorwaarden?
Om voor werktijdverkorting in aanmerking te komen moet er aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. De eerste voorwaarde is dat er sprake dient te zijn van buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Verder moet er aangetoond worden dat tenminste 20% van de aan werkgever ter beschikking staande arbeidscapaciteit naar verwachting niet zal kunnen worden benut over een periode van minimaal 2 weken tot maximaal 24 weken. Tot slot dient de vermindering van werkzaamheden tijdelijk te zijn. Er is geen werktijdverkorting mogelijk voor oproepkrachten met een nul- urencontract en uitzendkrachten.

Indien aan de voorwaarden is voldaan, kan er door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vergunning voor werktijdverkorting worden verleend voor een periode van ten hoogste zes weken. Deze periode kan op verzoek van de werkgever drie maal worden verlengd, telkens voor een periode van ten hoogste zes weken.

Corona-desk
Gezien de ernst van de situatie heeft Boels Zanders speciaal voor ondernemingen en instellingen een telefonische advieslijn geopend. Deze is te bereiken via 088 – 30 40 200.

Daarnaast vindt u op onze corona-landingspagina een uitgebreide Q&A met veelgestelde vragen en antwoorden voor ondernemers.

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Arbeidsrecht. Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in het Arbeidsrecht via onze landingspagina en Arbeidsrecht LinkedIn pagina.

17 maart 2020