Skip to main content

Op 18 februari 2023 is de Wet bescherming klokkenluiders (Wbk) in werking getreden (Stb. 2023, 52). De Wbk biedt melders van misstanden bij werkgevers een betere bescherming. Naar aanleiding van de Wbk zijn tal van werkgevers verplicht hun interne meldingsregeling aan te passen aan de Wbk. Een belangrijke maatregel onder de Wbk is dat als een melder stelt benadeeld te zijn door zijn werkgever vanwege een melding van een misstand, de bewijslast op de werkgever komt te rusten dat geen sprake is van benadeling.

Enkele onderdelen van de Wbk treden pas op een later moment in werking. Dit betreft de mogelijkheid om anoniem te melden bij de werkgever en de bepalingen over de sanctieafdeling en -bevoegdheid van het Huis van klokkenluiders. Voor deze onderdelen zal nadere regelgeving worden opgesteld. In dat kader zal er een uitvoerings- en handhavingstoets worden verricht naar de sanctietaak en -bevoegdheid van het Huis voor Klokkenluiders.

De Wbk geldt al vanaf eind 2021 voor overheidsinstanties. Vanaf 18 februari 2023 geldt deze ook voor private werkgevers met meer dan 50 werknemers en Wwft-plichtige organisaties. Voor private werkgevers met 50 tot 249 werknemers geldt een overgangsperiode; zij hoeven pas vanaf 17 december 2023 hun interne meldingsregeling aan de Wbk aan te passen.

Meer informatie over de Wbk vindt u in onze Whitepaper en in onze eerdere blogs over de Wbk.

Vraagt u zich af wat de Wbk voor uw organisatie betekent of wilt u uw interne meldingsregeling compliant maken aan de Wbk? Neem dan contact op met Robbert van Roij of een van onze andere advocaten van Corporate Advisory of Compliance en toezicht.