Skip to main content

Een betere en ruimere bescherming voor klokkenluiders. Op 2 juni 2021 is het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders (de Wbk) ingediend ter wijziging van de huidige Wet Huis voor klokkenluiders (de WHvk). De nieuwe Wbk implementeert de hogere mate van bescherming van Europese Richtlijn 2019/1937 (de Richtlijn) voor klokkenluiders die bepaalde inbreuken op Europees recht melden. Veel werkgevers dienen op basis van de aanstaande wetswijziging hun interne meldingsregeling voor klokkenluiders aan te passen.

Whitepaper Wet Bescherming Klokkenluiders
Downloaden