Skip to main content

Het Duitse kooprecht is aangepast. In dit artikel zetten wij kort uiteen wat is gewijzigd en wat dit betekent voor u als Nederlandse ondernemer.

Arrest Hof van Justitie
Op 16 juni 2011 (C-65/09 en C-87/09) heeft het Hof van Justitie geoordeeld dat een ondernemer die gebrekkige zaken aan een eindklant, consument, levert, ook de installatie- en verwijderingskosten van de gebrekkige zaak moet vergoeden. Dit geldt ook indien de klant zelf het product heeft geïnstalleerd of door een derde heeft laten installeren en de installatie geen onderdeel uitmaakte van de overeenkomst. Indien de installatiekosten dermate onevenredig hoog zijn in vergelijking met de waarde van de zaak, dan is de verkoper verplicht slechts een evenredig gedeelte van de installatiekosten te dragen.

In de Nederlandse wetgeving is dit in B2C-relaties reeds in artikel 7:21 BW geregeld. Het past in het systeem van de wet dat dergelijke kosten in B2B-relaties als gevolgschade gevorderd kunnen worden. In het geval van internationale B2B-relaties is dit ook in het Weens Koopverdrag geregeld.

Wetswijziging
Het bovenstaande arrest heeft destijds in Duitsland veel losgemaakt. Het arrest paste niet in het Duitse wetssysteem en zorgde voor onduidelijkheid. Tot nu toe waren verkopers van ondeugdelijke producten alleen aansprakelijk voor installatie- en verwijderingskosten in B2C-relaties. De verkoper kon bij haar leverancier van het gebrekkige product vervanging of herstel vorderen, maar bleef vaak zelf met de installatie- en verwijderingskosten zitten. Dit was onredelijk. Daarom heeft op 1 januari 2018 een wetswijziging plaatsgevonden in het Duitse kooprecht.

In § 439 lid 3 BGB is na de wetswijziging het volgende geregeld. Indien de koper een gebrekkige zaak heeft geïnstalleerd of heeft ingebouwd, dan is de verkoper in het kader van zijn nakomingsverplichting, verplicht om aan de koper de betreffende extra kosten voor het verwijderen van de gebrekkige zaak en de installatie of het inbouwen van de vervangende zaak te vergoeden.

In § 445a BGB is geregeld dat de verkoper regres voor deze kosten op zijn leverancier kan nemen.

De gewijzigde wetgeving geldt zowel voor B2C als B2B-relaties.

Duitse distributeur
Het arrest van het Hof van Justitie en de wetswijziging hebben op de Duitse markt veel los gemaakt. Distributeurs zijn verheugd met deze wetswijziging, terwijl leveranciers op hogere kosten zullen worden gejaagd.

Indien u als Nederlandse ondernemer op grond van het Duitse recht handelt met uw Duitse distributeur zal het voor de distributeur vanaf nu erg eenvoudig zijn om u aansprakelijk te stellen voor de installatiekosten bij de eindklant, wanneer de geleverde zaak gebrekkig blijkt te zijn. Uw Duitse distributeur in het kader van de wetswijziging zal niet blij zijn, indien uw Nederlandse algemene voorwaarden toepasselijk zijn en daarin dergelijke schadeclaims voor installatiekosten worden uitgesloten. Het is belangrijk een goede relatie met uw distributeur te houden en dit thema zo nodig bespreekbaar te maken.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of over andere verschillen tussen het Duitse en Nederlandse recht? Neem dan contact op met ons Internationaal team, zij zijn u graag van dienst.

Juni 2018