Skip to main content

Bedankt voor uw interesse in de Whitepaper WHOA.

De WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede kamer aangenomen en wordt nu in behandeling genomen in de Eerste Kamer. Indien het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal de wet naar verwachting op 1 januari 2021 in werking treden, maar gezien de Coronacrisis is een eerdere invoering niet uitgesloten.

De WHOA schept een wettelijke mogelijkheid om buiten een faillissementssituatie of een surseance van betaling een dwangakkoord aan te bieden aan de crediteuren van een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert. Crediteuren en aandeelhouders kunnen dan worden gedwongen om akkoord te gaan met een aanpassing van hun (schuldeisers)positie.

In deze en komende bijdragen gaat het team Corporate Advisory in op het wetsvoorstel. Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie, hoe werkt de procedure en waarop dient u bedacht te zijn indien u in aanraking komt met de WHOA?

Download hieronder de Whitepaper WHOA:

Deel 1
Deel 2

Meer informatie
Het team Corporate Advisory houdt u op de hoogte indien volgende delen van de Whitepaper beschikbaar zijn of als er meer informatie beschikbaar is over andere vennootschapsrechtelijke onderwerpen. Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Jeroen Tulfer of één van de andere advocaten van Team Corporate Advisory. Wij helpen u graag!