WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking getreden. Deze wet maakt het mogelijk om ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, maar gebukt gaan onder een zware schuldenlast, financieel te herstructureren. De WHOA voorziet in een procedure om de schuldenlast te herstructureren door het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders.

Als ondernemer kunt u op verschillende manieren in aanraking komen met de WHOA. Niet alleen als u zelf via de WHOA de onderneming financieel wilt herstructureren, maar mogelijk ook doordat een debiteur van u een beroep op de WHOA doet. Omdat termijnen kort zijn, is snel handelen belangrijk.

Boels Zanders is onderdeel van Equitize Value

Equitize Value is een landelijk- en multidisciplinair samenwerkingsverband dat in het leven is geroepen om ondernemingen met vraagstukken op het gebied van solvabiliteit, liquiditeit en continuïteit een maatwerkoplossing te kunnen bieden.

Naast diverse advocatenkantoren waaronder Boels Zanders, zijn ook verschillende accountantskantoren, financieel adviseurs, waarderingsexperts en bedrijfskundigen bij Equitize Value aangesloten. Door het bundelen van deze verschillende expertises is Equitize Value in staat om complexe en kritieke ondernemingsvraagstukken te vertalen naar praktische en resultaatgerichte oplossingen.

Voor meer informatie over Equitize Value, verwijzen wij u graag naar de website van Equitize Value. Namens Boels Zanders zijn Peter Brouns, en Ralph Geelen bij Equitize Value betrokken.

WHOA-tools en documenten

Onderstaand vindt u tools en documenten samengesteld door ons team Insolventie & Herstructurering. Praktische informatie die u kunt raadplegen bij het voorbereiden of doorlopen van een WHOA traject. Ook indien u zich verder in de WHOA wilt verdiepen kunt u deze tools en documenten doornemen.

Whitepapers

Meer informatie over WHOA?

Indien u vragen heeft over de WHOA neem dan gerust contact op met Peter Brouns, Jeroen Tulfer of Ralph Geelen.