Skip to main content

Een van de eerste WWZ-uitspraken gaat over de aanzegverplichting.
Werknemers moeten minimaal één maand voor einde arbeidsovereenkomst schriftelijk worden geïnformeerd of hun arbeidsovereenkomst wel of niet wordt verlengd. De kantonrechter heeft bepaald dat de werkgever zal moeten bewijzen dat de werknemer de schriftelijke aanzegbrief ook daadwerkelijk heeft ontvangen. In dit geval had de werkgever de brief alleen per gewone post gestuurd. De werknemer ontkende de brief te hebben ontvangen. De werkgever had twee weken voor einde contract nog wel gezegd dat de aanzegbrief was verstuurd, maar dat was voor de rechter geen reden de gevorderde aanzegvergoeding van één maand niet toe te kennen. Dit overigens zonder vakantietoeslag.

Ter voorkoming van discussies over het recht op de aanzegvergoeding luidt ons advies om de aanzegging tijdig per aangetekende en per gewone post te versturen. Dit als tijdige persoonlijke overhandiging met een handtekening voor ontvangst niet mogelijk is. Dat laatste geeft het snelst duidelijkheid.