Skip to main content

Sinds de regels rond het ontslagrecht zijn gewijzigd, leert de ervaring dat het minder eenvoudig is om een arbeidsovereenkomst met een disfunctionerende werknemer te beëindigen.

Het probleem blijkt vaak dat men in veel arbeidsverhoudingen moeilijk tegen elkaar zegt, laat staan zonder opsmuk opschrijft, hoe men over elkaars functioneren denkt. Bovendien is het risico aanzienlijk dat een werknemer vlucht in de ziektewet als dingen wel zonder opsmuk worden genoteerd.

Aan het begin van het jaar wordt vaak het functioneren van het afgelopen jaar geëvalueerd. Wat ging goed en wat kan beter. Wij adviseren u in voorkomende gevallen goed de tekortkomingen en ontwikkelpunten vast te leggen en vooral ook te beschrijven wat u van uw werknemer verwacht, zeker als er geen actuele schriftelijke functieomschrijving is. Tenslotte is ook van belang een duidelijk en reëel tijdspad vast te leggen, waarbinnen u graag de gewenste verbetering ziet. U loopt dan in een eventuele inhoudelijke procedure minder risico op een afwijzing van uw ontbindingsverzoek.