Skip to main content

Om te voorkomen dat een tijdelijke werknemer door de introductie van de transitievergoeding niet opnieuw wordt aangenomen, wordt alsnog vanaf 1 juli aanstaande de wet aangepast. Voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding worden voorafgaande arbeidsovereenkomsten samengeteld, als zij elkaar vóór 1 juli 2015 hebben opgevolgd met een onderbreking van zes maanden of minder. Contracten die zijn geëindigd vóór 1 juli 2012 en elkaar zijn opgevolgd met een tussenpoos van meer dan drie maanden tellen niet mee.

Op de overheidssite mijnwerkenzekerheid.nl/transitievergoeding staan nuttige informatie en rekenvoorbeelden over de transitievergoeding.