Skip to main content

In veel arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd staat een pensioenbeding. Doorgaans luidt dit beding dat de arbeids-overeenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Met het opschuiven van de AOW gerechtigde leeftijd rijst steeds vaker de vraag of dit ook geldt voor de pensioengerechtigde leeftijd in het pensioenbeding.

In haar uitspraak van 4 september jl heeft de rechtbank Oost Brabant bepaald dat met ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in het pensioenbeding is bedoeld: de leeftijd waarop het wettelijk recht op ouderdomspensioen ontstaat. De rechtbank komt tot dit oordeel omdat het begrip “pensioengerechtigde leeftijd” ook wordt gebruikt in de Algemene Ouderdomswet. Daarin is het gedefinieerd als: “leeftijd als bedoeld in artikel 7a, waarop recht op ouderdomspensioen ontstaat.” De rechtbank neemt aan dat het pensioenbeding in de arbeids-overeenkomst met de woorden “de pensioengerechtigde leeftijd” daarbij aansluit.

Een zwaluw maakt echter nog geen zomer. U doet er verstandig aan uw arbeidsovereenkomsten, pensioenregeling en arbeidsvoorwaarden reglement toch te controleren op tegenstrijdige bepalingen, teneinde discussies als in bovengenoemde procedure over een rechtsgeldig einde van rechtswege te voorkomen.