Skip to main content

Met ingang van 1 juli 2015 wijzigt de ketenregeling van 3 arbeidsovereenkomsten in 3 jaar naar 3 arbeidsovereenkomsten in 2 jaar. De tussenpoos van 3 maanden wordt 6 maanden. De tussenpoos van 6 maanden gaat direct gelden vanaf 1 juli 2015. Dit betekent dat bij een eventuele voortzetting op of na 1 juli 2015 tenminste 6 maanden terug moet worden gekeken, om te beoordelen of een arbeidsovereenkomst nog een keer voor bepaalde tijd verlengd kan worden, danwel of bij verlenging direct een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. Een werkgever kan niet met succes een beroep doen op het oude recht in de situatie dat de vorige arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld is geëindigd op 1 mei 2015 en hij met een tussenpoos van drie maanden, zoals onder het oude recht, per 2 augustus weer een nieuwe keten zou willen aangaan. De voortzetting vindt dan plaats na 1 juli 2015 en valt onder het nieuwe recht met 6 maanden onderbrekingstermijn.