Skip to main content

Bij reorganisaties worden arbeidsovereenkomsten van zieke werknemers doorgaans ontbonden door de rechter. Dit zolang de reden van ontbinding maar los staat van de ziekte. Vanaf 1 juli 2015 geldt in principe gedurende maximaal twee jaar een wettelijk verbod om arbeidsovereenkomsten van zieke werknemers wegens bedrijfseconomische omstandigheden (waaronder een reorganisatie) te ontbinden, behalve indien zieke werknemers re-integratieverplichtingen niet nakomen. Zorg tijdig voor een goed ziekteverzuim protocol en een goed cont(r)act met uw arbo-dienst.