Skip to main content

Als een zieke werknemer zonder goede reden zijn re-integratie verplichtingen niet nakomt is het noodzakelijk dat u hem schriftelijk maant dit wel te doen. Dit is onder het huidige recht al belangrijk, maar onder het nieuwe recht nog belangrijker. Zonder schriftelijke aanmaning zal een ontbindingsverzoek, dat na 1 juli 2015 wordt ingediend wegens het zonder goede reden niet nakomen van de re-integratie verplichtingen, worden afgewezen. Waarom zou u dit risico lopen?