Skip to main content

De kantonrechter oordeelde recent dat aan de minimale formele motiveringsvereisten was voldaan.  Toch hield het concurrentiebeding geen stand. De kantonrechter vond  dat de werkgever onvoldoende concreet heeft gemaakt welke zwaarwegende bedrijfsbelangen beschermd moeten worden. Wilt u in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een geldig concurrentiebeding opnemen? Omschrijf in dit beding dan concreet welke specifieke kennis en/of (vertrouwelijke) bedrijfsinformatie de werknemer verwerft die beschermd moet worden. Alleen dan is voldaan aan de voorwaarden van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Ontbreekt deze concrete motivering dan kan een werknemer met succes het concurrentiebeding aanvechten.